Adatkezelési Tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

1.  Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Vállalkozásunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

  1. )  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha-

tóan kezeljük. 

b)   a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és

azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c)  az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d)   Vállalkozásunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és

szükség esetén naprakészek legyenek,

a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e)  a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke-

zelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f)   megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes

adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait   

  1. ) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a

szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és

felhasználjuk.  

b.) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező

jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak,

vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 

2.  Kik vagyunk?  

A Vállalkozásunk székhelye: 9173 Győrladamér, Arany János u. 6.           
A Vállalkozásunk telephelye: 9173 Győrladamér, Arany János u. 6.
A Vállalkozásunk honlapja:

www.pavilonok.eu

Kapcsolattartás:                                Siklósi Zoltán Péter e.v. email, telefon 

Postacímünk:                                     9082 Nyúl, Madarász utca 29 

Telefonszámunk:                               06-20-203-6063 

E-mail címünk:                                   info@pavilonok.eu 

Adószámunk:                                     60527532-1-28

Nyilvántartási számunk :                     21272162 

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Vállalkozásunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Websupport Magyarország Kft.
1119 Budapest,
Fehérvári út 97-99.,

www.websupport.hu

+36 22 78 76 74

Ügyfélszolgálat

8:00 – 16:00 (H – P)

support@websupport.hu

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.  

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység megnevezéseJogalapKezelt adatok

időtartam

Honlap látogatásajogos érdekIP cím, látogatás időpontja, meglátogatott aloldalak, Operációs rendszer és a böngésző típusaA honlapon tartózkodás ideje alatt
Ajánlatkérő űrlap kitöltésehozzájáruláse-mail cím, név, cím, telefonszám1 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül online árajánlatot szeretnének kérni.  

A szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.   

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@pavilonok.eu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg- feljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.    

3.  Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.  

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.  

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer  sütik nem igényel a webes alkalmazás 
tűzfalának session 
sütije, amely a ke-
reszthivatkozások 
elleni visszaélés 
megelőzésére szol-
gál 
A honlap működéséhez szükségesböngésző  session vége
nyomkövető süti   (harmadik  féltől származó) nem igényelúj session-ök és  látogatók azonosítására,  a Google  Analytics webes  nyomkövető szolgáltatás menti le a weboldal látogatása során  harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  böngésző  session vége

 A        harmadik        féltől   származó        sütiről (third party   cookie)             részletesen     itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,             az   adatvédelemről   pedig   itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat 

4.  Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az űrlap kitöltésekor, illetve a Vállalkozásunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja  az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –   30 napos határidővel

vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, adatait  haladéktalanul  töröljük,  illetve  –  szükség  esetén  – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

5.  Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.  

Vállalkozásunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Vállalkozásunk  adatkezelésében  és/vagy  adatfeldolgozásában  részt  vevő  közreműködői  és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Telephelyünkön ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

6.  Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről  

Ø  tájékoztatást kérhet,

Ø  kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 Ø  tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),  

Ø  bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

Ø  a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Ø  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Ø  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Ø  Telefon: +36 (1) 391-1400 

Ø  Fax: +36 (1) 391-1410 

Ø  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg-

bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

Ø  adatairól,  

Ø  azok forrásáról,  

Ø  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

Ø  időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 

Ø  az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  

Ø  adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

Ø  az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban

1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala- mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be- lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez  vagy  védelméhez  kapcsolódnak.  Amennyiben  Ön  a  döntésünkkel  nem  ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat. 

7.  Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

Ø   a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

Ø   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény – (Info tv.) 

Ø   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

Ø   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) 

Ø   az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) 

Ø   a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

Ø   a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a  www.pavilonok.eu/?page_id=360  weboldalon történik. 

                 Győr  2024. 01. 01.

www.pavilonok.eu

Views: 4